Phenylephrine België

Phenylephrine is geïndiceerd voor de behandeling van hypotensie tijdens spinale, epidurale en algehele anesthesie.

Phenylephrine is een sterke vasoconstrictor die bijna exclusief werkt via stimulatie van de alfa-1-adrenege receptoren. Arteriële vaatvernauwing gaat samen met een veneuze vaatvernauwing dat resulteert in een verhoogde bloeddruk en in een reflexbradycardie. Phenylephrine Unimedic 10 mg/ml: concentraat voor oplossing voor injectie/infusie.

Phenylephrine is een geneesmiddel dat op recept verkrijgbaar is; het wordt door TwinPharma BV verdeeld in België. Unimedic Pharma AB is de registratiehouder.Phényléphrine Belgique

Phényléphrine est indiquée pour le traitement de l'hypotension au cours de l'anesthésie rachidienne, péridurale et générale.

Phényléphrine est un vasoconstricteur puissant qui fonctionne presque exclusivement par stimulation des récepteurs surrénaliens alpha-1. La vasoconstriction artérielle coïncide avec une vasoconstriction veineuse qui entraîne une augmentation de la pression artérielle et une bradycardie réflexe. Phényléphrine Unimedic 10 mg/ml: solution à diluer pour injection / perfusion.

La phényléphrine est un médicament sur ordonnance; il est distribué par TwinPharma BV en Belgique. Unimedic Pharma AB est le détenteur de l'enregistrement.Fenylefrin01mg10x10ml.png
Hepatect CP
Hepatect CP bevat hoofdzakelijk IgG met een specifiek hoog gehalte aan antistoffen tegen het hepatitis B virus oppervlakteantigeen.
Meer informatie
Hepatect
Megalotect 100 E/ml
Megalotect 100 E/ml is een immunoglobulinepreparaat van plasma van donoren met een hoge antilichaamtiter tegen het cytomegalovirus.
Meer informatie
Hepatect
Zutectra
Preventie van her-infectie met het hepatitis B-virus bij HBsAg- en HBV-DNA-negatieve volwassen patiënten ten minste één week na levertransplantatie bij door hepatitis B veroorzaakt leverfalen.
Meer informatie België / Belgique
Hepatect
Fenylefrine / Phenylephrine
Behandeling van hypotensie tijdens spinale, epidurale en algehele anesthesie / traitement de l'hypotension au cours de l'anesthésie rachidienne, péridurale et générale.
Meer informatie België / Belgique
Fenylefrine
© TwinPharma Alle rechten voorbehouden.